Yoyo çocukların çoğunun severek oynadığı güzel ve değişik bir oyuncaktır. Fakat Filipinler’de bu oyuncak dediğimiz şey hayvanların ayaklarına bağlanırdı. Ava aracı olarak kullanılırdı. Hatta kenarları keskin ve çivilenmiş bir şekilde olurdu. Yaklaşık yirmi metre kadar bir iple bağlanırdı. Bu sayede de avlanmak kolay oluyordu. Yoyo, Filipinlilerin dilinde geri dön anlamına geliyor.

Yoyoya oldukça benzer şekilde olan bir oyuncak ise Çin’den hem İngiltere hem de Fransa’ya gelmişti. Tabi isimleri değişikti. Cumhuriyet yıllarının başlarında ise yoyo dalgası Türkiye’ye gelmişti. Her yeri sarmaya ve çılgın bir furya haline dönüşmeye başladı. Hatta yoyo adına bestelenmiş olan şarkılar bile vardır.

Yoyo akımı neredeyse bütün dünyayı etkisi altına aldı diyebiliriz. Fakat bir süre yoyo çılgınlığı sakin bir dönem geçirdi. Fakat aradan çok uzun bir zaman geçmeden yine herkesin elinde dolanmaya başladı. Yoyolar başlarda ahşaptan yapılıyordu. Sonraki zamanlarda ise plastikleri üretilmeye başlandı.

Yunanlılarda Yoyo Zaten Varmış

Eski zamanlara bakıldığında bile Yunanlıların vazolarının üstünde yoyo ile oynayan çocukların resmedildiği görülüyor. Yunanlılar eskiden taştan yoyolarla oynarlarmış. Hatta Yunan çocukları çoğunlukla oyuncaklarından vazgeçmişlerdir. Ellerinde bulunan oyuncakları aile sunağı adı verilen sunağa sunmayı tercih etmişlerdir. Yaptıkları bu eylem tamamen ailelerine olan saygılarından ötürüydü.

Donald Duncan Yoyoyu Ticari Marka Olarak Aldı

Özellikle 1920’li yıllarda yoyonun yaygınlaşmasıyla beraber Donald Duncan ismini korudu. O zamanlardaki avcı diski dediğimiz şeyleri oyuncak haline getirmeyi başardı. Yoyoyu Duncan bulmadı. Ama Yo-Yo adını ticari bir marka olarak kullanmak için aldı. Duncan o zamanlarda geleneksel olan yoyonun yerine farklı bir tasarımı olan kelebek şeklinde yoyo yaptı. Bu şekilde yakalanmasını da kolay bir hale getirmiş oldu. Yoyo ile oynayacak olan ve değişik hareketler yapmak isteyen kişiler için oldukça iyi bir tasarımdı aslında. Duncan kurmuş olduğu fabrika ile birçok yoyo üretimi yaptı. Saat başında neredeyse 4000’e yakın yoyo üretimi yapılıyordu. Yoyo, 1800’lü yıllarda ise Doğu’dan Avrupa’ya kadar ulaştı.

Pedro Flores Üretimini Yapmaya Başladı

ABD’de yaşayan insanlar 1860 yıllarında yoyo ile oynamaya başladılar. Flores, bu isimle bir oyuncak üretimi yapmaya başlamıştı. Yoyo üretimi yapan ilk kişi olmuştur diyebiliriz.